Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Občina Kanal ob Soči objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov, kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2011

Datum: 14.02.2011
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

Občina Kanal ob Soči je dne, 11. 2. 2011 v Uradnem listu RS, št. 9/11 objaila JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov, kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2011. Rok za oddajo vlog je 30 dni od dneva objave, to je do vključno ponedeljka, 14. marca 2011 do 12. ure Vloge morajo biti predložene do navedenega roka na naslov naročnika Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno. Če je ponudba poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.

Javni razpis za sofinanciranje programov

Razpis za kulturo 2011:
merila za vrednotenje programov
pogodba vzorec
naslovna stran
obseg dokumentacije
predvideno sofinanciranje na postavkah
opremljenost vloge
obrazec 1 splošni podatki o društvu
obrazec 2 splošni podatki o sekciji
obrazec 3 finančna konstrukcija

Razpis za šport 2011:
Navodila
Razpisni pogoji šport 2011
Sport-obrazec_st1
Sport-obrazec_st2
Sport-obrazec_st3
Sport-obrazec_st4
Sport-obrazec_st5
Šport - vzorec pogodbe
uvodni obrazec

Razpis za turizem 2011:
Javni razpis
Obrazci
Razpisna dokumentacija

Razpis za socialno - humanitarna društva 2011
Razpisna dokumentacija

Razpis za druga društva 2011
1. del
2. del

Koledar dogodkov


 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo