Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Prodaja nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Datum: 20.11.2010
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

Občina Kanal ob Soči objavlja javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Predmet prodaje:

A. Stavbna zemljišča:
1. parc. št. 494/1 – njiva v izmeri 481,00 m2, vpisana v vl. št. 359 k.o. Anhovo,
2. parc. št. 758 – travnik v izmeri 310,00 m2 in ekstenzivni sadovnjak v izmeri 300,00 m2, vpisana v vl. št. 27 k.o. Morsko,
3 .parc. št. 910 – ekstenzivni sadovnjak v izmeri 277,00 m2, vpisana v vl. št. 479 k.o. Ajba,
4.parc. št. 107/1 – njiva v izmeri 776 m2 in dvorišče v izmeri 227 m2, vpisana v vl. št. 1106 k.o. Deskle,

B. Objekt s pripadajočim zemljiščem:
1. stanovanjska stavba Morsko 15 z gospodarskim poslopjem, ki obsega nepremičnine parc. št. 832 – stavbišče v izmeri 230,00 m2 in parc. št. 831 – stavbišče v izmeri 400,00 m2, obe vpisani v vl. št. 27 k.o. Morsko.


Javni razpis

Koledar dogodkov


 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo