Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Javna razgrnitev dopolnilnega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči in okoljskega poročila

Datum: 05.07.2010
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Javne razgrnitve

Gradivo (OPN s prilogami in OP z revizijskim poročilom) bo v času trajanja javne razgrnitve razgrnjeno v sejni sobi Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal. Javna razgrnitev bo trajala od 5. julija do 31.avgusta.

Obrazec za pripombe 1
Obrazec za pripombe 2

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči in okoljskega poročila

TEKSTUALNI DEL:
- odlok
- priloga

GRAFIČNI DEL:
STRATEŠKI DEL
- Pregledna karta Občine kanal ob Soči z razdelitvijo na liste
- Prikaz zasnove prostorskega razvoja občine
- Prikaz zasnove gospodarske javne strukture
- Prikaz aktivnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje in prikaz aktivnih območij razpršene poselitve
- Prikaz usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
- Prikazi usmeritev za razvoj v krajini
- Prikazi usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč
- Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture

IZVEDBENI DEL
Naslov, legenda
- OPN Legenda
- OPN Naslovnica
- Vsebina

Pregledna karta Občine Kanal ob Soči z razdelitvijo na liste
- Pregledna karta Občine Kanal ob Soči z razdelitvijo na liste

Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture
- Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture

Prikaz območij enot urejanja prostora,osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev
- Pregledna karta št. 1
- Pregledna karta št. 2
- Pregledna karta št. 3
- Pregledna karta št. 4
- Pregledna karta št. 5
- Pregledna karta št. 6
- Pregledna karta št. 7
- Pregledna karta št. 8
- Pregledna karta št. 9
- Pregledna karta št. 10
- Pregledna karta št. 11
- Pregledna karta št. 12
- Pregledna karta št. 13
- Pregledna karta št. 14
- Pregledna karta št. 15
- Pregledna karta št. 16
- Pregledna karta št. 17
- Pregledna karta št. 18
- Pregledna karta št. 19
- Pregledna karta št. 20
- Pregledna karta št. 21
- Pregledna karta št. 22
- Pregledna karta št. 23
- Pregledna karta št. 24
- Pregledna karta št. 25
- Pregledna karta št. 26
- Pregledna karta št. 27
- Pregledna karta št. 28
- Pregledna karta št. 29
- Pregledna karta št. 30
- Pregledna karta št. 31
- Pregledna karta št. 32
- Pregledna karta št. 33
- Pregledna karta št. 34
- Pregledna karta št. 35
- Pregledna karta št. 36
- Pregledna karta št. 37
- Pregledna karta št. 38

PRILOGE
Izvleček iz nadrejenih prostorskih aktov
- Izvleček iz nadrejenih prostorskih aktov

Strokovne podlage
- Urbanistični načrt - tekstualni del
- Urbanistični načrt - konceptualni del
* Deskle 1
* Deskle 2
* Deskle 3
* Deskle 4
* Deskle 5
* Deskle 6
* Deskle 7

* Kanal 1
* Kanal 2
* Kanal 3
* Kanal 4
* Kanal 5
* Kanal 6
* Kanal 7

* Naslovnica

- Urbanistični načrt - podrobnejši del
* Deskle 1
* Deskle 2
* Deskle 3
* Deskle 4
* Deskle 5
* Deskle 6
* Deskle 7

* Kanal 1
* Kanal 2
* Kanal 3
* Kanal 4
* Kanal 5
* Kanal 6
* Kanal 7

Obrazložitev Občinskega prostorskega načrta
- Obrazložitev
- Bilanca zemljišč novega plana
- Bilanca zemljišč po naseljih 1
- Bilanca zemljišč po naseljih 2
- Bilanca pobud s pozitivno opredelitvijo

Povzetek za javnost
- Povzetek za javnost

Okoljsko poročilo

- Okoljsko poročilo

- Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski prostorski načrt Občine Kanal ob Soči - dodatek k okoljskemu poročilu
- Priloge

- Okoljsko poročilo - karta 1
- Okoljsko poročilo - karta 2
- Okoljsko poročilo - karta 3
- Okoljsko poročilo - karta 4
- Okoljsko poročilo - karta 5
- Okoljsko poročilo - karta 6
- Okoljsko poročilo - karta 7
- Okoljsko poročilo - karta 8
- Okoljsko poročilo - seznam predvidenih posegov

- Revizija okoljskega poročila
- Izjava o dopolnitvi in ustreznosti Okoljskega poročila

Opredelitev pobud
- Naselja 1-9
- Naselja 10-14
- Naselja 15-19
- Naselja 20-36
- Preglednica pobud

- Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča

- LEK Kanal - osnutek končnega poročila

SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
- Smernica 1
- Smernica 2
- Smernica 3
- Smernica 4
- Smernica 5
- Smernica 6
- Smernica 7
- Smernica 8
- Smernica 9
- Smernica 10
- Smernica 11
- Smernica 12
- Smernica 13
- Smernica 14
- Smernica 15
- Smernica 16
- Smernica 17
- Smernica 18
- Smernica 19
- Smernica 20
- Smernica 21
- Smernica 22
- Smernica 23
- Smernica 24
- Smernica 25
- Smernica 26
- Smernica 27
- Smernica 28
- Smernica 29

Koledar dogodkov

januar 2021
P T S Č P S N
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


dne 17. januar vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo