Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Razpis štipendij za študijsko leto 2009/2010

Datum: 09.09.2009
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, na podlagi 7. člena Pravilnika o štipendiranju (Primorske novice, Uradne objave, 26. 9. 2005) objavlja RAZPIS štipendij za študijsko leto 2009/2010

Občina Kanal ob Soči dodeljuje štipendije za študente višjih strokovnih šol in študente visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji po dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo.
Za študijsko leto 2009/2010 se razpisuje 3 štipendije. Višina osnovne štipendije znaša 40% zadnje objavljene zajamčene plače v Republiki Sloveniji.
Kandidati lahko oddajo vlogo z dokazili od objave razpisa dalje. Zadnji rok za oddajo vlog je ponedeljek, 5. oktober 2009 do 12. ure. Vloge se dostavi v kuverti osebno ali po pošti na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, s pripisom –»Vloga za uveljavitev pravice do štipendije«.
Za dodatna pojasnila lahko pokličete na telefonsko številko 05 39 81 213.
Razpis v celoti
Obrazec

Koledar dogodkov


 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo