Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta MEDOBČINSKI REDAR

Datum: 01.09.2009
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Javni natečaji

Občina Bovec, Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (v nadaljevanju: Medobčinska uprava) na podlagi 56. člena in v skladu s 1. odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, 63/07 – UPB3) ter v skladu z 9. členom Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (Ur. L. RS, št. 65/09), objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: MEDOBČINSKI REDAR, 1 prosto delovno mesto (M/Ž) v Medobčinski upravi

Naloge objavljenih uradniških delovnih mest se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
- medobčinski redar I, medobčinski redar II in medobčinski redar III.
Izbrani kandidat bo po izbiri na javnem natečaju imenovan v najnižji naziv, v katerem se opravlja delo na delovnem mestu medobčinski redar. Za imenovanje v naziv bo upoštevan Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja (Uradni list RS, štev. 103/2005). V skladu z drugim odstavkom 27. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006) pa uradnik lahko ohrani pridobljeni naziv, kadar ta naziv ni najnižji, v katerem se lahko opravlja delo na delovnem mestu.

Delo bo izbrani kandidat opravljal na območju občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, s tem da je sedež delovnega mesta v upravnih prostorih občinske uprave Občine Kanal ob Soči.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Simon Leban, tel. 041 728 615.
Rok za prijavo: 8 dni od objave natečaja na spletni strani Občine Kanal ob Soči.
Javni natečaj- besedilo v celoti