Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Sprejeti sklepi Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči na 20. redni seji dne, 18. 12. 2008

Datum: 23.12.2008
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sprejeti sklepi

Sprejeti sklepi Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči na 20. redni seji dne, 18. 12. 2008

Sklep o imenovanju predstavnika v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2008