Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

Net Age Zgibanka socialno zdravstvenih storitev za starejše Umovadnica: Da ne pozabim

Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Pravna podlaga:
· Zakon o varstvu okolja uradno prečiščeno besedilo (ZVO-1-UPB1) Uradni list RS, št.39/2006
·  Uredba in sprememba uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 105/23.11.2005 in Uradni list RS št. 34/2008)
·  Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS št. 118/05)
·  Zakon o javnih zbiranjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJZ-UPB2) Uradni list RS, št. 113/2005

Upravna taksa:
Za izdajo soglasja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom, je potrebno plačilo upravne takse po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT-I), ki znaša 22,60 EUR.

Namen plačila »Plačilo upravne takse«,
naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal,
številka računa: 01244-4440309112,
sklic: 11 75434-7111002

Obvezne priloge:
- potrdilo o plačani upravni taksi,
- skica prireditvenega prostora z označeno lokacijo zvočnih naprav,
- soglasje pristojne krajevne skupnosti za čezmerno obremenitev s hrupom.

Obrazec:
- Vloga

Rok za izdajo soglasja je 15 dni od vložitve popolne vloge in plačila upravne takse.