Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

Net Age Zgibanka socialno zdravstvenih storitev za starejše Umovadnica: Da ne pozabim

Medobčinska uprava

UVODNI NAGOVOR


Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid in Tolmin, s sedežem v Bovcu, je bila z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid in Tolmin« ustanovljena sredi leta 2006. Ker je interes za skupno opravljanje nekaterih nalog izrazila tudi Občina Kanal ob Soči, so občinski sveti vseh štirih občin, v letu 2009, ponovno obravnavali to tematiko in sprejeli Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«. Z ustanovitvijo skupne občinske uprave so štiri občine tudi formalno vzpostavile sodelovanje na področjih, kjer je to smiselno in predvsem racionalno.
S ciljem znižanja stroškov in racionalizacije poslovanja je bila v sklopu medobčinske uprave, za opravljanje upravnih in strokovnih nalog občinskih uprav občin ustanoviteljic, kot notranja organizacijska enota ustanovljena Medobčinska inšpekcija. Ta za občine ustanoviteljice opravlja naloge občinske inšpekcije, službe nadzora občinskih cest in občinskega redarstva ter druge naloge v skladu s predpisi posameznih občin. Zaradi narave nalog, ki jih za občine izvaja Medobčinska inšpekcija, je ta tudi prekrškovni organ občin ustanoviteljic, njene pooblaščene osebe pa vodijo prekrškovni postopek in o prekrških, ki so kot taki definirani z zakoni in občinskimi odloki, odločajo glede na krajevno pristojnost posamezne občine. Prav to pa je glavni razlog za to, da si pri našem delu želimo vašega aktivnega sodelovanja. Na osnovi vaših utemeljenih pripomb, mnenj in predlogov bomo delo, ki ga opravljamo, lahko izvajali bolje in bolj učinkovito, hkrati pa ga tudi približali vam občanom, pa tudi vsem občasnim ali naključnim obiskovalcem v naših občinah.
 
                                                                            Mag. Simon Leban
                                                                   Direktor Medobčinske uprave

Koledar dogodkov

junij 2017
P T S Č P S N
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

  

dne 1. julij vas vabimo:

  • katalog informacij javnega značaja
  • PISO
  • Most
  • tic kanal
  • ita-slo
  • logotip EU projektov
  • ooz nggzs
  • odbojkarski klub saloit anhovo